Interchange / Intermix

Pokud se začnete zabývat změnou dodavatele, dříve nebo později si pravděpodobně začnete klást následující otázky. Bude možné propojit komponenty od nového dodavatele s těmi stávajícími? Jak je to s kompatibilitou, bezpečností a hlavně se zárukou? Bude systém vůbec fungovat? Stojí mě to vůbec za tu námahu? Tato problematika se obecně nazývá jako Interchange/Intermix a panuje kolem ní mnoho mystifikací. Pochopení této problematiky a vzájemných rozdílů je vzhledem k riziku související s bezpečností a samotnou funkčností instrumentačního šroubení zásadní a může být klíčové při výběru nového dodavatele nebo změny stávajícího dodavatele.

Záhada: Jeden výrobce prohlašuje, že je nemožné mít bezpečné a spolehlivé spojovací armatury, pokud vzájemně promícháte nebo zaměníte některé vnitřní součásti jako jsou matice, svěrné kroužky nebo tělo šroubení. Jiní dodavatelé říkají, že je možné pouze zaměnit matici a svěrné kroužky, ale nikoliv tělo šroubení. Ostatní dodavatelé tvrdí, že je možné zaměnit úplně vše, to znamená použít jakoukoliv kombinaci tělo, kroužky a matice od různých dodavatelů. Je také důležité pochopit proč se často používá argument “Co když dojde k selhání” a co stojí za tvrzením výrobců, kteří buď Interchange/Intermix podporují nebo zavrhují.

Demystifikace začíná jasnou definicí co znamená Interchange a Intermix. Definice jsou často zaměňovány, poupraveny nebo překrouceny obchodními zástupci jednotlivých výrobců, kteří potřebují více prodávat nebo si utvrdit pozici.

Interchange:

Šroubení SSP jsou také zaměnitelné v rámci značek SSP Duolok, Unilok a Griplok. To znamená, že matice a svěrné kroužky některého ze tří značek mohou být bezpečně použity v každém těle v rámci těchto značek. Interchange a Intermix jsou postupy schválené SSP, pokud jsou prováděny se schválenými kompatibilními značkami.

Interchange znamená, že kombinace matic a svěrných kroužků od SSP může být sestavena s tělem kompatibilní značky a naopak, aby se vytvořilo spojení bez netěsností. Výměna je znázorněna na obrázku níže. Intermix znamená, že zákazníci SSP s jinými kompatibilními značkami šroubení ve svých přístrojových systémech mohou volně nahradit trubky a zlikvidovat staré koncové spoje. Pomocí koncových spojů SSP se mohou připojit k libovolnému ventilu, čerpadlu, měřidlu nebo montážnímu tělesu a vědí, že nové připojení bude bezproblémové.

Intermix:

Intermix znamená, že jakákoli kombinace součástí tvarovek SSP lze použít s komponenty kompatibilní značky, což dává uživateli příležitost dosáhnout maximální bezpečnosti a výkonu. Intermix je znázorněn na obrázku níže. Vzhledem k tomu, že oba výrobky jsou vyráběny podle přesných tolerancí při přísných postupech kontroly kvality, mohou být komponenty vzájemně smíchány a stále poskytují bezpečný a spolehlivý výkon za předpokladu, že jsou správně instalovány a udržovány.

Zaměnitelnost produktů od SSP znamená, že komponenty kompresního šroubení mohou být použity jako náhrada za komponenty, které jsou kompatibilní v rámci dané aparatury, což poskytuje maximální flexibilitu pro zákazníky SSP v jejich systémech a aplikacích.

FTS – Fluid Technology Solutions, s.r.o.

FTS se skládá z odborníků, kteří se dlouhodobě pohybují v oblasti fluidních systémů. Dohromady máme desítky let zkušeností a jsme výhradní distributor fluidních komponent tradičního amerického výrobce SSP. Stejně jako oni si i my v FTS zakládáme na prvotřídní kvalitě. Je pro nás potěšením, že můžeme nabízet díly s doživotní zárukou na materiál a vyvíjet špičkové systémy.