Nejčastější chyby během instalace kompresního šroubení

Přetažené nebo nedotažené kompresní šroubení

Někdo se mylně domnívá, že může zajistit optimální těsnost utažením matice kompresního šroubení, tzv. „na cit“. Bohužel ti, kteří používají tento přístup, často utahují matici moc nebo příliš málo. Nadměrné utažení převlečné matice může poškodit nejen šroubení, ale také trubku a může vést k selhání kompresního šroubení. Výsledkem toho jsou pak opravy a výměny dílů, kterým by jinak bylo možné zabránit. Nedostatečné utažení matice může být samozřejmě také problematické, protože může způsobit netěsnosti, pokles tlaku v sestavě či její selhání.

Abyste předešli těmto komplikacím, vyžádejte si od výrobce šroubení montážní pokyny a doporučené nářadí. Pokyny k montáži jsou většinou podobné – jeden a čtvrt otáčky po dotažení prsty, ale často je potřeba je přizpůsobit konkrétní velikosti šroubení. Když instalujete kompresní šroubení, nedržte se přísloví „čím více tím lépe“. Místo toho dodržujte pokyny dodavatele, které při montáži využívají geometrii nebo jasně definovaný osový pohyb matice, pro dosažení co nejlepšího výsledku.

Vyhýbání se kontrole dílů

Šroubení i trubky by měly být před a po instalaci zkontrolovány, zda nejsou poškrábané nebo vadné, aby bylo zajištěno vytvoření hermetického utěsnění. Před zahájením instalace si ověřte, že matice a svěrné kroužky mají správnou velikost a ve šroubení jsou správně orientovány.

Trubka by měla být zcela zasunuta dovnitř šroubení a umístěna až do hrdla jeho těla. Hloubkoměry, tedy nástroje k určení správné hloubky, mohou pomoci instalačnímu technikovi zajistit, že je trubka dostatečně a správně umístěna v těle šroubení.

Instalace poškrábaných trubek

Stav vnějšího průměru (O.D.) trubky samozřejmě také ovlivňuje těsnost spoje mezi trubkou a šroubením. Při nesprávném zacházení s trubkami nebo jejich nesprávném skladování, se na vnějším povrchu tvoří drobné škrábance, které mohou způsobit úniky.

Pokud vytvořený spoj netěsní správně, může to někdy obsluha kompenzovat tím, že šroubení ještě více utáhne, což jen zhoršuje problém. Nadměrné dotažení ale poškodí šroubení, takže již tento díl nelze použít znovu a také ani neposkytne požadované utěsnění.

K ochraně trubek před poškozením dodržujte následující opatření:

  • Při přepravě trubek používejte ochranné obaly a tubusy.

  • Nikdy nepokládejte trubky na zem.

  • Stojany na trubky vybavte polstrováním.

  • Na každém stojanu skladujte pouze jeden typ trubky.

  • Trubky natahejte nikdy po zemi.

  • Před instalací trubky důkladně zkontrolujte.

  • Odřízněte části trubek, které jsou poškrábané.

Nepřesné řezání trubek

Technici musí řezat trubky tak, aby konce byly kolmé a mohlo být vytvořeno spolehlivé utěsnění. K vytvoření čistých a přesných řezů se často používají speciální řezačky trubek, pilka na železo a svěrák. Po provedení řezu by trubka měla být odhrotována, aby se odstranily otřepy a začištily všechny nedokonalosti, které by mohly bránit při instalaci. Nakonec by měla být trubička profouknuta, aby se případné nečistoty nedostaly do systému.

Kompresní šroubení od SSP

K zajištění optimální instalace kompresního šroubení, postupujte podle pokynů výrobce. Před i po instalaci zkontrolujte produkty, používejte pouze nepoškozené trubky, řezy zbavte otřepů, očistěte je a profoukněte. Dodržování těchto kroků pomůže zajistit správné utěsnění kompresního šroubení a dlouhodobě úspěšné fungování vašeho systému.

Kromě poskytování odborných konzultací během instalace, nabízíme také školení, která uživatelům pomohou porozumět klíčovým aspektům instalace a údržby trubek a šroubení. Jako přední výrobce těchto produktů, s téměř 100 lety zkušeností, má výrobce SSP znalosti a komplexní zázemí pro poskytování špičkových produktů a služeb, vhodných pro různé aplikace a průmyslová odvětví.

Chcete-li zajistit kvalitní instalaci a úspěšné zapojení produktů, kontaktujte nás ještě dnes.

Potřebujete poradit nebo doporučit konkrétní produkt?


Zkušený specialista na telefonu vám poradí s výběrem. 

FTS – Fluid Technology Solutions, s.r.o.

FTS se skládá z odborníků, kteří se dlouhodobě pohybují v oblasti fluidních systémů. Dohromady máme desítky let zkušeností a jsme výhradní distributor fluidních komponent tradičního amerického výrobce SSP. Stejně jako oni si i my v FTS zakládáme na prvotřídní kvalitě. Je pro nás potěšením, že můžeme nabízet díly s doživotní zárukou na materiál a vyvíjet špičkové systémy.