Nerezové trubky – přímé

Naše trubky z nerezové oceli splňují velmi přísné a omezující standardy pro instrumentační aplikace.

Odkazy

Výběr vhodné trubky pro vaši aplikaci

Specifikace

 • Materiál: 316 / 316L, 316ti

 • Velikosti trubek OD (palcové): 1/8, 1/4, 1/2, 5/8, 3/4, 1 in.

 • Velikosti trubek OD (metrické): 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 25 mm

 • Tloušťka stěny (palcové): 0,028, 0,035, 0,049, 0,065, 0,083, 0,095 a 0,109 palce

 • Tloušťka stěny (metrická) 1,0, 1,5, 2,0 a 2,5 mm

 • Tvrdost: méně než Rockwell 80

 • Tolerance pro vnější průměr (OD): +0,005, -0,000

 • Tlak při roztržení je větší než 4x pracovní tlak

 • Uzavřené konce trubek ochranou zátkou

Nerezová trubka jako kritický parametr pro těsnost kompresního šroubení

Trubky z nerezové oceli od SSP jsou synonymem bezpečnosti pro aplikace, kde je požadováno spojení pomocí kompresního šroubení (dvoukroužkový systém). Potrubí je potřeba vybrat podle zamýšleného použití, jakož i podle typu mechanického připevnění armatury, která bude s trubkou spojena.

Trubky pro instrumentaci jsou obecně popisovány jako tenkostěnné potrubí s přísnými požadavky na odchylku v průměru a tloušťce stěny. Tyto odchylky jsou kritické pro provoz bez úniku v systémech pro přenos kapalin a plynů, oleje, zemního plynu, energetiky a ostatních průmyslových aplikací.

Je kontraproduktivní kupovat vysoce kvalitní kompresní šroubení používat je s nejlevnější dostupnou trubkou. Kvalita mechanicky připevněné armatury bude omezena nebo snížena použitím trubek nízké kvality.

Zakoupení potrubí podle norem ASTM, DIN nebo jiných ekvivalentních specifikací je dobrý začátek, je však třeba zvážit další požadavky. Většina průmyslových specifikací umožňuje poměrně širokou variabilitu několika důležitých faktorů. Tyto specifikace se navíc všeobecně nepřekrývají, čímž zpochybňují účinnost trubek, které sice splňují danou specifikaci, avšak parametry kritických faktorů mohou být na limitní hranici.

Pouhé použití průmyslové specifikace tedy neznamená, že jste vybrali kvalitní trubky.

Omezené kontroly tolerance trubek z nerezové oceli

Pro jistotu při výběru trubek, jejichž kvalita odpovídá kvalitě přesných armatur od FTS, mají také trubky od FTS striktně omezené kontroly tolerance u následujících parametrů, důležitých pro bezpečný a spolehlivý provoz přesných armatur.

Materiál a způsob výroby

Trubky z nerezové oceli od SSP jsou obecně tzv. Dual Grade. Dual Grade znamená, že slitina se stejnými fyzikálními vlastnostmi a pouze mírně odlišnými chemickými vlastnostmi je řízena specifikací upřednostňují třídu s „náročnějšími“ chemickými vlastnostmi.

Tvrdost

Všechny šroubení na principu dvou-kroužkového systému vyžadují, aby trubka byla měkčí než materiál armatury. Zatímco většina trubek je omezena na maximální tvrdost měřenou na stupnici tvrdosti Rockwell, naše trubky mají nižší maximální tvrdost. Tato omezená tolerance tvrdosti snižuje náklady na instalaci tím, že umožňuje snadnější ohýbání a jednodušší instalaci fitinek.

Povrchová úprava

Specifikace ASTM jsou nejednoznačné v oblasti povrchových úprav. Trubky by měly být prosté trhlin, rýh a hlubokých škrábanců, které mohou narušovat správné utěsnění, zejména v plynových rozvodech. Trubky od FTS splňují standardy balení a konzervace, které zajišťují, že trubky jsou dodány ve 100% kvaitě bez povrchových defektů pro okamžité použití.

Oválnost

Oddíl 12.2 ASTM A269 dovoluje výrobu některých tenkostěnných trubek s tolerancí oválnosti rovnou dvojnásobku OD (vnější průměr) ± 0,005 palce. Tento stupeň oválnosti by zabránil řádnému vložení trubky do připojovacího šroubení. Naše trubky jsou vyrobeny procesem, který omezuje tuto toleranci pro lepší kontrolu oválnosti.

Rozměry – Tloušťka stěny a vnější průměr

Typické specifikace htrubek adic ASTM umožňují různé tolerance větší a menší než jmenovité hodnoty OD (vnější průměr). Trubky SSP mají omezené minimální tolerance na „mínus“, protože je obtížnější spolehlivě utěsnit poddimenzované trubky.

Montáž

Kromě omezené tolerance důležitých fyzických atributů trubek, zahrnují naše trubky také několik faktorů, které zvyšují pohodlí instalačního technika a výkon systému.

Ochrana konce trubek

Plastové ochranné uzávěry jsou instalovány na konci každé trubky, aby byla zachována vnitřní čistota z továrny, jakož i ochrana konce trubky. Nesprávně chráněné konce trubky musí být před použitím začištěny.

Výroba

Prakticky všechny trubky jsou připraveny pro přímou instalaci. Příprava může zahrnovat:

 • ohýbání

 • formování jednoho nebo obou konců (odhrotování, začištění)

 • předlisování svěrných kroužků nebo instalace matice

 • funkční testování

 • čištění a balení

Inspekce a Certifikace

Trubky obsahují kód tavby a umožňují zpětnou sledovatelnost. Provádí se chemické složení, pevnost v tahu a prodloužení. Trubky procházejí funkčními zkouškami včetně zploštění, rozměrových zkoušek a zkoušek těsnosti přes vířivý proud podle ASTM A-450. Nakonec se trubky znovu podrobí inspekci za použití technologie disperze rentgenové fluorescence (EDXRF).

Osvědčení o inspekci a souhrnné výsledky zkoušek se vydávají s každou trubkou různé velikosti nebo šarže. Certifikace je vždy vydávána v souladu s EN 10 204 3.1 a ISO 10474.

Najděte si ekvivalent produktu:

Potřebujete poradit nebo doporučit konkrétní produkt?

Zkušený specialista na telefonu vám poradí s výběrem. 

FTS – Fluid Technology Solutions, s.r.o.

FTS se skládá z odborníků, kteří se dlouhodobě pohybují v oblasti fluidních systémů. Dohromady máme desítky let zkušeností a jsme výhradní distributor fluidních komponent tradičního amerického výrobce SSP. Stejně jako oni si i my v FTS zakládáme na prvotřídní kvalitě. Je pro nás potěšením, že můžeme nabízet díly s doživotní zárukou na materiál a vyvíjet špičkové systémy.