Změna dodavatele

Pokud uvažujete o změně dodavatele komponentů pro fluidní systémy, existuje mnoho věcí, které je třeba zvážit. Bezpečnost, výkonnost a spolehlivost dodavatelů by měly být na prvním místě vašich úvah při výběru nového dodavatele.

Bezpečnost:

Bezpečnost by měla být vždy na prvním místě. Je předložený návrh dodavatelů kompatibilní s vaším současným systémem? Jsou pokyny k instalaci stejné pro všechny rozměry, velikosti a materiály? Nabízejí vaši dodavatelé kurz bezpečné montáže bez dalších nákladů? Jsou instalační nástroje a pomůcky snadno dostupné k nákupu, pronájmu nebo použití? Má nový dodavatel zkušenosti s výrobou kvalitních komponentů? Sledují kvalitu výrovy na úrovni Six Sigma nebo mají zaveden ekvivalentní systém hodnocení kvality? Pokud ano, jaké je jejich DPMO ( počet vad na milión příležitostí k vadě (Defects per Milion Opportunities)) celkem a podle produktu? Jaké jsou výsledky jejich interních výsledků v oblasti bezpečnosti výrobního závodu? Jaká je jejich politika v oblasti vzájemné zaměnitelnosti produktů od různých výrobců (Interchange/Intermix? Je politika Intrechange/Intermix zahrnuta do odpovědnosti dodavatelů v rámci pojištění?

Všechny výše uvedené otázky by měly být součástí vašeho nového hodnocení bezpečnosti dodavatelů, stejně jako všechny ostatní interní požadavky, které má vaše společnost zavedené. Bezpečnostní a bezpečnostní opatření spočívají především ve správném výběru komponentů a jejich instalaci. Chyby při instalaci jsou nejčastější příčinou bezpečnostních incidentů s armaturami pro fluidní systémy. Existují tři základní provedení pro připojení trubkových armatur:

    1. Zářezný systém
    2. Jednokroužkový systém, Dvoukrožkový systém
    3. Dvoukroužkový systém s řízenou deformací

Je důležité si uvědomit, že pokyny k instalaci a kritéria pro výměnu dodavatele se liší podle typu šroubení. Výběr nového dodavatele, který vyrábí totožný design, tak pomůže minimalizovat rizika vyplývající ze změn v návodu k instalaci a dále pak z problematiky související se vzájemnou zaměnitelností mezi různými výrobci. Při provádění změn je potřeba vzít také v úvahu dostupnost instalačních pomůcek a nástrojů potřebných ke správné montáži. Odbornost a podpora z hlediska technická oblasti ze strany dodavatele je klíčová zejména v situacích, kdy některé společnosti trpí aktuálně nedostatkem kvalifikovaného personálu. Důraz by měl být také kladen na oblast odborného školení ze strany dodavatele pro zaměstance, kteří mají na starost instalace a dále pak na kvalitu a přínos tohoto školení pro společnost.

Kvalita výroby je druhým nejdůležitějším aspektem hodnocení z hlediska bezpečnosti. Spolehlivý výrobce / dodavatel by měl být schopen dát k dispozici a prokázat záznamy o kvalitě výroby. Nejlepší z nejlepších jednají transparentně a měří kvalitu pomocí Six Sigma z pohledu DPMO. Ochota sdílet tyto záznamy z výroby na pravidelné měsíční bázi (celkově a dle produktové řady) je a bude známkou toho, jak jsou zaměřeny na zajištění kvality jejich šroubení, ventilů a dalších produktů. Tento přístup může být indikátorem pro posouzení, zda produkty budou opravdu fungovat tak, jak bylo slíbeno. Prohlášení výrobce ohledně doživotní záruky.

Výkon:

“Papír snese všechno“ a i produkty některých výrobců vypadají zajímavě během ochodních prezentací a prodejních ukázkách. Stejně tak jako kvalitu pneumatiky poznáte při kritické situaci během závodu, přistupuje výrobce SSP ke všem jejich výrobkům. Veškeré produkty jsou před expedicí testovány nejen interně, ale i prostřednictvím třetí strany. Test reporty SSP produktů. Má váš současný dodavatel v laboratoři zařízení, na kterém jsou všechny produkty běžně testovány a jsou tyto zkušební zprávy k dispozici? Jaká třetí nezávislá strana provedla testování a co je použitelné pro vaši aplikaci? Má dodavatel reference, které se vztahují na vaše odvětví? Vyžádejte si referenci od nás.

Dalším aspektem je, jak výrobce reaguje, když nastane problém. Je zaveden systém pro sledování vrácení produktu nebo tzv. RMA proces. Pokud se jedná o výrobní vadu – dostanete k dispozici analýzu příčiny a zprávu o nápravných opatřeních? Špičkoví dodavatelé na světě dělají produkty, které fungují. Rozdíl je v tom, jak reagují a jakou poskytují podporu v případě, když nastane problém. Společnost FTS – Fluid Technology Solutions s.r.o. jako výhradní distributor SSP je připravena poskytnout svým zákazníkům veškerou podporu a vyřešit problém na místě ve vašem závodě.

Spolehlivost Dodavatele:

Spolehlivost dodavatele může být omezena pouze na zpracování objednávky, dodávku a podporu. Dodací lhůta je obvykle kriticky důležitá, stejně jako závazek dodavatel dodat v požadovaném termínu a kvalitě. Jaká je vaše zkušenost s dodacími termíny od stavajících dodavatelů? Dodržují vaši dodavatelé potvrzené dodací termíny? Splňují dodavatelé vaše představy ohledně dodacích termínů? Jakým způsobem s vámi komunikují případné odchylky? Zohledňují vaše klíčové potřeby v souvislosti s velkými projekty nebo akcemi souvisejícími s projekty pro údržbu?

Váš distributor společnost FTS – Fluid Technology Solutions s.r.o. je tou správnou volbou – zvláště pokud jste frustrováni planými sliby vašeho současného dodavatele, pomalou dobou odezvy a neschopností pracovat na speciálních výzvách pro vaše aplikace. Lokální sklady, expertní techničtí odborníci působící dlouhodobě v oboru a schopnost poskytovat školení pro řešení problémů a instalaci jsou samozřejmostí , kterou můžete očekávat od autorizovaného distributora SSP.

FTS – Fluid Technology Solutions, s.r.o.

FTS se skládá z odborníků, kteří se dlouhodobě pohybují v oblasti fluidních systémů. Dohromady máme desítky let zkušeností a jsme výhradní distributor fluidních komponent tradičního amerického výrobce SSP. Stejně jako oni si i my v FTS zakládáme na prvotřídní kvalitě. Je pro nás potěšením, že můžeme nabízet díly s doživotní zárukou na materiál a vyvíjet špičkové systémy.