Závislost Tlaku na Teplotě

Faktory pro stanovení tlaku potrubí při zvýšených teplotách.

* Ke srážení karbidů chromu, které může vést k mezigranulární korozi, může dojít při vystavení provozním teplotám nad 425 °C.

Instrukce

Pro stanovení maximálních přípustných pracovních tlaků pro trubky při zvýšených teplotách vynásobte maximální přípustný pracovní tlak trubky z tabulky přípustného pracovního tlaku potrubí odpovídajícím faktorem teplotního napětí z tabulky snížení tlaku a teploty výše.

Šroubení Duolok spolehlivě funguje v aplikacích od kryogenních teplot až po teploty blížící se bodu tavení daného materiálu, který je považován jako limitující faktor. Je důležité si uvědomit, že zvýšené teploty sníží maximální pracovní tlak systému.

FTS – Fluid Technology Solutions, s.r.o.

FTS se skládá z odborníků, kteří se dlouhodobě pohybují v oblasti fluidních systémů. Dohromady máme desítky let zkušeností a jsme výhradní distributor fluidních komponent tradičního amerického výrobce SSP. Stejně jako oni si i my v FTS zakládáme na prvotřídní kvalitě. Je pro nás potěšením, že můžeme nabízet díly s doživotní zárukou na materiál a vyvíjet špičkové systémy.