Stručný průvodce měřením velikosti závitů

Při výběru ventilů a šroubení se závitovým připojením je důležité mít na paměti velikost a typ závitu. Správně dimenzovaný závit zajišťuje bezpečné spojení součástí, zatímco nesprávně dimenzovaný závit může mít za následek nedostatečné utěsnění, které může vést k netěsnostem.

Velikost závitů je určena dvěma hlavními parametry: průměrem závitu a počtem běhů na palec nebo stoupáním. V tomto článku se zabýváme tím, jak tyto rozměry měřit, jaké nástroje se používají a jak je používat.

Jak měřit závity

Pokud potřebujete změřit závit přesně, postupujte podle tohoto čtyř-krokového postupu:

1. Určete typ závitu.

Existují dva typy závitů: rovné (paralelní, přímé) a kuželové (kónické)

Rovné závity mají stejný průměr po celé své délce, zatímco průměr kuželového závitu se od jednoho konce k druhému zmenšuje a závit se tak zužuje.

2. Změřte průměr závitu.

Pomocí posuvného měřítka změřte průměr závitu. U rovných závitů proveďte měření na více místech, pro ověření, že se jedná skutečně o závit rovný. U závitů kuželových měřte průměr na čtvrtém či pátém vrcholu závitu.

3. Určete počet závitů na palec (TPI – threads per inch) nebo stoupání.

K určení počtu závitů na palec (TPI) nebo stoupání se používají závitové měrky. TPI označuje, kolik jednotlivých závitů je v jednom palci, zatímco stoupání je vzdálenost stejnolehlých bodů závitu v axiálním směru, mezi sousedními závity.

TPI se používá pro palcové závity a udává počet závitů na palec (např. 1/4“ NPT – 18 TPI), zatímco stoupání se měří v milimetrech (např. 1 mm) a používá se pro závity metrické.

4. Porovnejte rozměry s tabulkou závitů.

Po provedení prvních tří kroků byste měli znát odpovědi na následující otázky:

  • Je závit vnější nebo vnitřní?
  • Je závit rovný nebo kuželový?
  • Jaký je průměr závitu?
  • Jaké je TPI nebo stoupání závitu?

Na základě těchto údajů určete příslušnou velikost závitu podle normalizované tabulky.

Palcové rozměry jsou udávány jako ekvivalent velikosti hlavního průměru podle TPI (např. 10-24), zatímco metrické velikosti jsou udávány podle stoupání (např. M6 x 1 mm).

Základní nástroje pro měření závitů

  • Posuvné měřítko. Posuvným měřítkem lze změřit vnitřní průměr (I.D.) vnitřních závitů a vnější průměr (O.D.) vnějších závitů.
  • Závitová měrka. Tento nástroj se používají k měření TPI nebo stoupání. Při měření dbejte na to, aby byla měrka srovnaná se závitem a těsně k němu přiléhala.
  • Tabulky závitů. Tato tabulka umožňuje porovnání a přepočet naměřených hodnot podle stanovených norem. Některé tabulky mají různé normy, které značí typu dílu, účel použití nebo zemi původu, proto je důležité používat tu, která se vztahuje na konkrétní závit.

Jak používat závitovou měrku

Ačkoli je funkce závitových měrek poměrně snadno pochopitelná, může být obtížné je správně používat. Vzhledem k široké škále jejich možných variant, mějte na paměti při měření následující faktory: 

  • Velikost. Měrka by měla být dimenzována s ohledem na daný závit. Při správné volbě by měla zapadnout do závitu velmi hladce. Při nesprávném výběru může měrka závit poškodit.
  • Kalibrace. Před měřením závitů je třeba měrky řádně zkalibrovat, aby byla zajištěna přesnost a správnost měření.

Máte-li další dotazy týkající se závitů, či jiných produktů a služeb, na které jsme zde neodpověděli?

Kontaktujte nás a rádi vám pomůžeme!

Potřebujete poradit nebo doporučit konkrétní produkt?


Zkušený specialista na telefonu vám poradí s výběrem. 

FTS – Fluid Technology Solutions, s.r.o.

FTS se skládá z odborníků, kteří se dlouhodobě pohybují v oblasti fluidních systémů. Dohromady máme desítky let zkušeností a jsme výhradní distributor fluidních komponent tradičního amerického výrobce SSP. Stejně jako oni si i my v FTS zakládáme na prvotřídní kvalitě. Je pro nás potěšením, že můžeme nabízet díly s doživotní zárukou na materiál a vyvíjet špičkové systémy.