Přechod k novému dodavateli

Když chcete změnit dodavatele šroubení, je třeba zvážit řadu věcí. Bezpečnost, výkonnost a spolehlivost dodavatele by měly být, při jeho výběru, na prvním místě.

Bezpečnost:

Bezpečnost by měla být vždy na prvním místě. Je design výrobků dodavatele kompatibilní s tím vaším? Jsou pokyny k instalaci stejné pro všechny typy, velikosti a materiály dodávaných komponentů? Nabízí vám bezplatný kurz bezpečné instalace a je opravdu praktický? Jsou nástroje a nářadí k instalaci šroubení snadno dostupné, tzn. ke koupi, zapůjčení nebo pronájmu?

Má váš dodavatel zkušenosti s výrobou kvalitních komponent? Používá při měření kvality metodu six sigma nebo jinou podobnou? Pokud ano, jaké je jejich celkové skóre DPMO(Defects Per Million Opportunities) a jaké je podle jednotlivých kategorií produktů?

Jaké jsou jejich výsledky v oblasti interní bezpečnosti uvnitř výrobního závodu? Jaká je jejich politika v problematice „interchange a intermix“? A je toto zahrnuto také v pojištění odpovědnosti dodavatele?

Všechny výše uvedené skutečnosti by měly být, u vašeho dodavatele, součástí hodnocení bezpečnosti. Stejně jako další interní požadavky, které musí výrobní organizace splňovat.

Při instalaci komponentů, zodpovídá za dodržování bezpečnostních zásad v první řadě zejména uživatel. A to jak výběrem produktů, tak správným postupem při jejich samotné montáži.

Při práci s kompresním šroubením jsou chyby při instalaci tou nejčastější příčinou bezpečnostních selhání.

Tím nejdůležitějším faktorem je, aby hledání a zavádění změn vedlo ke zmenšení počtu instalačních chyb a rizik.

Je důležité si uvědomit, že montážní pokyny a kritéria přijatelnosti „interchange a intermix“ se u jednotlivých provedení mohou lišit. Výběr nového dodavatele, který vyrábí stejný design, tedy pomůže minimalizovat rizika způsobená změnami v návodech k instalaci a v tom, co je ještě přijatelné a co už nikoliv.

Při změně dodavatele je třeba vzít v úvahu také dostupné pomůcky ke správné instalaci a další nástroje, které pomáhají při montáži, tedy SSP Installation Aids & Tooling.

Problémem jsou také správné rozhodování a řešení v oblasti úbytku pracovních sil, a to v důsledku odchodů kvalifikované pracovní síly do důchodu nebo z důvodů jiných. Důraz by měl být kladen zejména na oblast školení pro montážní pracovníky a kvalitu jim poskytovaných školení.

Školení přímo na pracoviště v závodu SSP a zveřejnění výsledků výrobce o bezpečnosti provozu jsou skvělým ukazatelem toho, jak silně je organizace na bezpečnost orientována. 

Kvalita výroby je následně druhým nejdůležitějším aspektem hodnocení ve vztahu k bezpečnosti. Zodpovědný výrobce a následně dodavatel by měl být hrdý na to, že s vámi může vše prodiskutovat, ukázat vám své záznamy o průběhu výroby a nechat vás vše následně posoudit. Ti nejlepší z nejlepších porovnávají svou kvalitu měřením metodou „six sigma“ a „DPMO“ (počet defektů na milion příležitostí).

Ochota výrobce podělit se o tyto výsledky, které jsou sledované na měsíční bázi a také podle vyráběných produktových řad, je a bude ukazatelem toho, jak se soustředí na to, aby jimi dodávaná šroubení a ventily fungovaly, jak bylo předem řečeno. Výkonnost kvality společnosti SSP.

Výkonnost:

Všechny produkty vždy dokonale fungují, když jde o prezentace v Power Pointu nebo o prodejní ukázky a podobné předváděcí akce. Ale jejich opravdová výkonnost se projeví až při kritické instalaci v továrně, nebo při snaze o expedici výrobku na trh, kdy prochází kontrolou FAT (Factory Acceptance Test – Funkční zkoušky na straně dodavatele) nebo konečnou kontrolou kvality.

Tovární testování ve vlastním výrobním závodě je velmi důležité, stejně tak jako testování výrobků třetí stranou, podle platných norem. Ty jsou stejně důležité, ne-li ještě důležitější.

Certifikáty a zprávy o zkouškách SSP

Má váš dodavatel v závodě vlastní laboratoř, kde se pravidelně běžně testují všechny návrhy jednotlivých výrobků? A jsou k dispozici protokoly o všech těchto testech? Jaké standardní testy od třetích stran byly provedeny a jak jsou použitelné pro vaši aplikaci? Má dodavatel posudky a reference, které jsou použitelné pro vaše odvětví?

Dalším hlediskem je, jak výrobce reaguje v případě problému. Sleduje dobu odezvy na vaši žádost o vrácení nebo vašeho RMA? Kdy se jedná o interní výrobní chybu? Existuje zpráva o příčině a následných nápravných opatřeních?

Všichni dodavatelé nejvyšší světové úrovně vyrábějí produkty, které fungují. Rozdíl je ale v tom, jak reagují a jakou vám poskytují podporu, když se vyskytne problém nebo nějaké potíže.

Složitý dosah k vašemu dodavateli, potažmo výrobci, nebo složité obchodní struktury, kterými je třeba projít, abyste se dostali přímo ke zdroji, které vám pomohou. Toto vše je třeba při výběru dodavatele zvážit.

Spolehlivost dodavatele:

Co se týká spolehlivosti dodavatele komponentů, lze sem zahrnout dodávky produktů, dobu odezvy na vaše dotazy a další podporu. Důležitý je samozřejmě i termín dodání objednaných výrobků a také to, zda dodavatel plní své závazky včas.

Informuje dodavatel otevřeně o svých výsledcích v oblasti včasného plnění závazků? Odpovídají vašim požadavkům nebo možnostem výrobce? Odpovídají zveřejněné dodací lhůty dodavatele vašemu výrobnímu plánu nebo potřebě např. při údržbě vašeho provozu?

Naše společnost FTS a produkty výrobce SSP jsou tou správnou volbou – zejména pokud máte špatné zkušenosti s nesplněnými sliby vašeho současného dodavatele, dlouhou dobou jeho reakce a odezvy a tím se vám také komplikuje možnost pracovat na speciálních aplikacích či dalších podobných výzvách.

Od autorizovaného distributora výrobce SSP můžete očekávat možnost vytvoření místní skladové zásoby potřebných komponentů, poradenství od zkušených odborníků, vyřešení technických problémů a také zajištění školení pro vaše pracovníky.

Potřebujete poradit nebo doporučit konkrétní produkt?


Zkušený specialista na telefonu vám poradí s výběrem. 

FTS – Fluid Technology Solutions, s.r.o.

FTS se skládá z odborníků, kteří se dlouhodobě pohybují v oblasti fluidních systémů. Dohromady máme desítky let zkušeností a jsme výhradní distributor fluidních komponent tradičního amerického výrobce SSP. Stejně jako oni si i my v FTS zakládáme na prvotřídní kvalitě. Je pro nás potěšením, že můžeme nabízet díly s doživotní zárukou na materiál a vyvíjet špičkové systémy.